Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika
Publish
your articles with us

Quick FactsPayment Options

payment portals

Click here to pay directly

Volume 33 Issue 1 & 2 (March & June 2018)

Axay Bhuker, S.S. Jakhar, Ashok Kumar and V.P.S. Sangwan
undefined
  
BKAP74


G.S. Rawat, R.L. Rajput, Bablu Lodha and Neha Singh Kirar.
undefined
  
BKAP75


B.S. Gupta, Sudeep Singh Tomar, V.K. Jain, H.K. Trivedi and Ajay Panika
undefined
  
BKAP77


P. Barman and D. Mishra
undefined
  
BKAP78


Akshay Sharma, Madhumeet Singh, Neelam, Pravesh Kumar and P. K. Dogra
undefined
  
BKAP79


Anil Mordia, M.C. Sharma, R.K. Nagda and Lokesh Gautam
undefined
  
BKAP80


Jyoti Joshi and Anshu Rahal
undefined
  
BKAP81


Sudhanand Prasad Lal and Sujeet Kumar Jha
undefined
  
BKAP82


HansRaj Singh, P. S. Tiwari, Hem Singh, Vipin Kumar and Arvind Kumar
undefined
  
BKAP83


G.S.Rawat and R.L. Rajput
undefined
  
BKAP84


Anu Sharma, Jyotika Bhati, Shashi Bhushan Lal, Krishna Kumar Chaturvedi,Mohammad Samir Farooqi and Anil Rai
undefined
  
BKAP85


Achal Lama, K.N. Singh, Vishal Gurung, Ravindra Singh Sekhawat and H.S. Roy
undefined
  
BKAP86


S. P. Shrivastava, Sheela Pandey and Priti Jain
undefined
  
BKAP87


Priti Jain, S. P. Shrivastava andSheela Pandey
undefined
  
BKAP88


P.K. Nishad, R.K. Naikand S. Patel
undefined
  
BKAP89


M.L. Soni, N.D. Yadava, Seema Bhardwaj, Birbal, N.S. Nathawat and V.S. Rathore
undefined
  
BKAP90


Ravindra Singh, R. S. Mehta, O. P. Aishwath, Sharda Choudhary and G. Lal
undefined
  
BKAP91


Palak P. Mistry, K.P. Suthar, Diwakar Singh and M.D. Khunt
undefined
  
BKAP92


M.R. Meena, R. Karuppiayan, Bakshi Ram, Ravinder Kumar and Neeraj Kulshreshtha
undefined
  
BKAP93


Omprakash Navik and Richa Varshney
undefined
  
BKAP94


Gurusharam Pawar, Sanjeev Kumar Gupta and Mainak Ghosh
undefined
  
BKAP96


Promila Dahiya and Kiran Singh
undefined
  
BKAP97


Akhilesh Jha, Cini Varghese, Seema Jaggi , Mohd. Harunand Devendra Kumar
undefined
  
BKAP98


Rajni Modgil, Shilpa Kondal and Shalini Devi
undefined
  
BKAP99


Mrinmoy Ray, R. S. Tomar, Ramasubramanian V. and K N Singh
undefined
  
BKAP100


Himadri Roy, Awadhesh Kumar Singh, Rohit S. Shelar and D. M. Mankar
undefined
  
BKAP101


Sarita Kumari, Anurag, Anurag Pandey, Priyanka Meenaand Rahul Choudhary
undefined
  
BKAP103

Global footprints


© 2015 ARCC JOURNALS. All Rights Reserved. Powered By ARCC JOURNALS