Publish
your articles with us

Quick FactsPayment Options

payment portals

Click here to pay directly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S.K. Thakur*

D-4002

Agricultural Science Digest


V. Bali Reddy, G. Bindu Madhavi, D. Venkata Reddy, V. Chenga Reddy and B. Srinu*

 

ARCC2661

Asian Journal Of Dairy and Food Research


A. Thanga Hemavathy, K. Balaji, S.M. Ibrahim, G. Anand and Deepa Sankar

 

ARCC2555

Agricultural Science Digest


Kumar R., Kant Ravi, Ojha C.B.

 

ARCC3779

Legume Research-An International Journal


Suruchi M. Khanna*, Pooja C. Taxak, Pradeep K. Jain and R. Saini1


LR-3333

Legume Research-An International Journal


Anuj kumar, Randhir Singh and Jag Shoran

 

ARCC2688

Indian Journal Of Agricultural Research


Praveen Pandey*, Rajesh Kumar and Vankat Raman Pandey


LR-3253

Legume Research-An International Journal


R. Modgil

 

ARCC3554

Legume Research-An International Journal


Kusum, L.Yadav and B.Yadav*

 

ARCC1459

Asian Journal Of Dairy and Food Research


R.N. Kanpure, A.K. Barholia2, K.K. Yadav3, Lal Singh4 and P.K.S. Gurjar5

 

BKAP (94-98)

Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika


B.M. Khadi, I.S. Katageri and Suma C. Mogali

 

ARCC2610

Agricultural Science Digest


D. Audl Reddy and Sanjay Kumar Tyagl

 

ARCC4226

Agricultural Reviews


Chiranjit Singha and Kishore Chandra Swain*


R-1588

Agricultural Reviews


J.P. Khunti-, R.R. Khandar and M.F. Bhoraniya

 

ARCC5029

Agricultural Science Digest


Alpesh R. Patel, K.V. Patel* and J.A. Patel

 

ARCC055

Indian Journal Of Agricultural Research


G.K. Saikia*, A.C. Barbora1 and M.K. Deka2

D-4004

Agricultural Science Digest


M. Mohamed Amanullah, M. Srikanth* and P. Muthukrishnan

 

ARCC1343

Agricultural Reviews


K. Poornima, B. Ramesh Gupta, G. Narasimha Rao and A. Satyanarayana**

 

ARCC3420

Indian Journal Of Animal Research


Jai Singh

 

ARCC3530

Indian Journal Of Animal Research


Madhu Jain, R.K. Punia and Deep Punia

 

ARCC4642

Agricultural Science Digest


Jowel Debnath* and Ran Vir Singh


10.18805/ijar.9648  

B-2998

Indian Journal Of Animal Research


Rakesh Kumar1, Vinita Shrama and G. Kumar*

 

ARCC2744

Indian Journal Of Agricultural Research


A.K.Mandal*, R.K.Das, A.Maity1 and G. R.Sahoo


10.18805/ijar.6694  

B-2781

Indian Journal Of Animal Research


B. Patro, K. C. Sahu and P. Sahoo

 

ARCC3619

Legume Research-An International Journal


R. Jayanthi and Y.S. Goud

 

ARCC3081

Indian Journal Of Agricultural Research


Gokil Prasad Gangwar and A.P. Sinha*

 

ARCC1380

Agricultural Science Digest


S.S. Dekhane, H.R. Khafi, A.D. Raj and R.M. Parmar

 

ARCC841

Legume Research-An International Journal


Min He*, Xiaoxia Liang, Kaiyu Wang, Haibo Pu, Yaodong Hu, Gang Ye, Xue Li and Ling Liu


10.18805/ijar.7093  

B-304

Indian Journal Of Animal Research


A.R. Yazdani and D. Hajilari

 

ARCC2006

Indian Journal Of Animal Research


V.P. Bhalerao, N.M. PatH, C.D. Badgujar and D..R. PatH

 

ARCC1512

Indian Journal Of Agricultural Research


N.J. Sawarkar and P.R. Dikshit

 

ARCC5004

Agricultural Science Digest


D.J. Talukdar*, Papori Talukdar and K. Ahmed  


R-1552

Agricultural Reviews


M.M.A. Mondal, M.A. Rahman, M.B. Akter and M.S.A. Fakir

 

ARCC873

Legume Research-An International Journal


S.KK Singh·, Ram Chandand S.K Jha

 

ARCC3306

Indian Journal Of Animal Research


Pitambara*1 and P. Nagarajan2


A-4521

Indian Journal Of Agricultural Research


J.P. Khunti·, P.R. Khandar and M.E Bhonmiya

 

ARCC4804

Agricultural Science Digest


Saikat Gantait* and Prakash Kanti Das

 

ARCC2027

Legume Research-An International Journal


John Okoth Omondi, Nancy Wangari Mungai, Josephine Pamela Ouma and Fredrick Patrick Baijukya

DR-229

Legume Research-An International Journal


D. Bhardu* and P.A. Navale

 

ARCC838

Legume Research-An International Journal


Uttam Chandel

 

ARCC632

Agricultural Science Digest


G. Lal, Balraj Singh, Ravindra Singh, R.S. Mehta, Y.K. Sharma, R.S. Meena and S.P. Maheria

A-4292(LR)

Legume Research-An International Journal


S.K. Das, A. Das and S. Goswami

 

ARCC3174

Indian Journal Of Animal Research


S. Kalita and J. Deka*

 

ARCC4542

Agricultural Science Digest


P. K. Rout and Gopal Dass 

 

BKAP (46-49)

Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika


C.A. Mbajiorgu

 

ARCC824

Indian Journal Of Animal Research


P. Veerabadhiran and AJ. Deepalakshmi

 

ARCC4288

Agricultural Reviews


M.V. Kulkarni

 

ARCC2220

Asian Journal Of Dairy and Food Research


K.C. Barik

 

ARCC4889

Agricultural Science Digest


H.K. Gautam*, N.N. Singh and A.B. Rai1

A-3883

Indian Journal Of Agricultural Research


Moni Singh1, Ankita Pandey2, Awdhesh Singh3 and R.P. Sharma4

 

BKAP 30(4), (249-252)

Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika


Y.S. Jadoun*, Pragya Bhadauria, V.K. Gupta1 and S.S. Lathwal

 

ARCC576

Agricultural Reviews


R.H. Gohil*, D.R. Parmar and J.B. Pandya

 

ARCC2152

Agricultural Science Digest


S.P. Changade, R.V. Tambat and R.R. Kanoje

 

ARCC5288

Asian Journal Of Dairy and Food Research


Nadiia Zazharska, Olexandra Boyko and Viktor Brygadyrenko


B-565

Indian Journal Of Animal Research


Waseem Muhammad Zia, Anjum Khalique, Saima Naveed and Jibran Hussain 


10.18805/ijar.9636  

B-429

Indian Journal Of Animal Research


M.R. Latha and V. Murugappan1

 

ARCC2716

Indian Journal Of Agricultural Research


N. Manivannan, V. Muralidharan and B. Subbalakshmi

 

ARCC3713

Legume Research-An International Journal


R.P. Singh, P.K. Yadav, S.N. Singh, S.K.S. Chandel and R.K. Singh

 

ARCC1423

Agricultural Science Digest


Reena Arora and B.D. Lakhchaura*

 

ARCC3239

Indian Journal Of Animal Research


P. Anantharaju and A.R. Muthiah

 

ARCC2472

Legume Research-An International Journal


K. Annadurai, S.P. Palaniappan·, P. Masilamani and R. Kavimani

 

ARCC4374

Agricultural Reviews


C.S. Bahga, S.S. Sikka* and S. Saijpal*

 

ARCC2003

Indian Journal Of Animal Research


S.K. Pattanaaik1, B.N. Hazarika, A.K. Pandey and P. Debnath


R-1547(A)

Indian Journal Of Agricultural Research


Abdul Basit, Mubbashir Hussain, Sultan Ayaz, Muhammad Shahid, Kashif Rahim, Iqbal Ahmad, Riaz Ullah, Abeer Hashem, Elsayed Abd-Allah, Abdulaziz Abdullah Alqarawi and Naila Gul

10.18805/ijar.5583  

B-292

Indian Journal Of Animal Research


B. D. Biradar and R. A. Balikai

 

ARCC4502

Agricultural Science Digest


V.N. Patil, P.S. Chauhan, R.S. Shivankar, S.H. Vilhekar arid V.S. Waghmare

 

ARCC5024

Agricultural Science Digest


Nitin E. Gade*, Amar Nath, M.D. Pratheesh, P. K. Dubey, Amarpal, G. Sai Kumar and G. Taru Sharma1

 

ARCC575

Agricultural Reviews


Okan Atay* and Özdal Gokdal


10.18805/ijar.9634  

B-456

Indian Journal Of Animal Research


C.B. Singh and C.V. Singh

 

ARCC2351

Indian Journal Of Animal Research


P. Sesha Saila Sree1, B. Bhaskar Reddy2 and D. Swapna Sree3

 

ARCC2755

Indian Journal Of Agricultural Research


D.N. Bajad ; CD. Khedkar ;A.R Sarode ; M.R. Patil ; S.D. Kalyankar, and D.O. Palange.

 

ARCC5271

Asian Journal Of Dairy and Food Research


Om Parkash, R.S. Malik, M.S. Kuh~d ard·R.P. Narwal

 

ARCC4795

Agricultural Science Digest


V.K. Kanaujia, Purushottam* and J.L. Gupta

D-3812

Agricultural Science Digest


Resmi P.S., Celine V.A., Vahab M. Abdul

 

ARCC3826

Legume Research-An International Journal


B. Ramachandra, H. Manjunath, R. Prabha and R. Krishna

 

ARCC2230

Asian Journal Of Dairy and Food Research


Brijesh Kumar Mishra1*, Virendra Yadav, M K Vishal1 and Krishna Kant1

 

LR-1146

Legume Research-An International Journal


V.R. Sonune, R.K. Bharodia, D.M. Jethva, R.T. Rathod and S.G. Deshmukh

 

ARCC1327

Legume Research-An International Journal


K. Nageswara Rao, D. Prabhakara Babu and M. Bangarayya

 

ARCC2911

Indian Journal Of Agricultural Research


G. Gajendran, M. Chandrasekaran, N. Ganapathy and S. Jebaraj

 

ARCC4527

Agricultural Science Digest


A.R. Sarode, C.D. Khedkar, S.D. Kalyankar, M.R. Patil, D.N. Bajad, T.R. Sarode, and S.J. Chavan

 

ARCC5240

Asian Journal Of Dairy and Food Research


Om Vir Singh* and A.K. Singh


A-4535

Indian Journal Of Agricultural Research


O. Venkateswarlu, K. Raja Reddy, P.V. Reddy, R.P. Vasanthi, K. Hari Prasada Reddy and N.P. Eswara Reddy

 

ARCC3607

Legume Research-An International Journal


Pragya Bhadauria*, S.S Lathwal, Y.S Jadoun1, Rohit Gupta and Indu Devi


10.18805/ijar.7039  

B-2890

Indian Journal Of Animal Research


G. Prabukumar and B. Uthayakumar*

 

ARCC4581

Agricultural Science Digest


Mridula Rajesh*, K.M. Rajesh1 and Kamalesh Panda

B-2590

Indian Journal Of Animal Research


Ramesh Prakash Verma

 

ARCC3117

Indian Journal Of Agricultural Research


K. Dhanumjayarao1, P.C. Jindal, Room Singh, G.C. Srivastava and R.C. Sharma

 

ARCC2773

Indian Journal Of Agricultural Research


Sharma Shivesh

 

ARCC3837

Legume Research-An International Journal


B. Singh and G. Tejeswar Rao

 

ARCC3621

Legume Research-An International Journal


B.V. Pavithravani*, Rame Godwa, C.K. Pramila, R.G. Sandeep and H.E. Shashidhar

 

ARCC394

Indian Journal Of Agricultural Research


Z.A. Akhoon, F.U. Peer and K.A. Sofi*

 

ARCC129

Indian Journal Of Animal Research


S.D. Bhawsar*, S.D. Patil1 and B.A. Chopade2

 

ARCC971

Agricultural Science Digest


Awani Kumar Singh· and Vijai Singh··

 

ARCC2966

Indian Journal Of Agricultural Research


D.D.Nawange*, H.D.Verma and Verma Hemlata 


D-4222

Agricultural Science Digest


Kalaiyarasi R., Palanisamy G.A.

 

ARCC4107

Legume Research-An International Journal